Je dossier

Ik hou een dossier bij van de belangrijkste diagnostische en behandelgegevens. Ik probeer dit zoveel mogelijk te doen terwijl je erbij bent, zodat we het dossier echt in overleg opstellen. Je mag altijd een eigen verklaring aan je dossier toevoegen. Je mag ook delen van je dossier laten vernietigen, al kan ik je soms daardoor niet verder helpen.

Moet je alles vertellen?
Nee. Als je iets niet wilt vertellen, hoef je dat ook niet te doen.

Is alles wat je zegt vertrouwelijk?
Ja. Ik mag wel - anoniem - overleggen met andere psychologen, psychotherapeuten en artsen. Zij moeten zich ook aan de geheimhoudingsplicht houden.

Verder mag ik alleen iets tegen anderen zeggen als je mij daar schriftelijk toestemming voor geeft. Alleen als er gevaar is voor jezelf of anderen, en het lukt me niet om je toestemming te krijgen, moet ik mijn beroepsgeheim schenden.

Mag je je dossier ook op papier hebben?
Ja. Als je het fijn vindt, kan ik het dossier voor je uitprinten. Dit kost € 0,25 per bladzijde.

Hoelang bewaar ik je dossier?
Als we de therapie hebben afgesloten, bewaar ik je dossier nog twintig jaar.

Meer weten? Lees dan het privacystatement.